Společnost E-KONCEPT, s.r.o. byla založena v roce 2008, za účelem výstavby nízkoenergetického a pasivního bytového domu.

Cílem společnosti je návrh koncepce řešení a koordinace realizace stavební a technologické části „ENERGETICKY ÚSPORNÝCH“ stávajících a nových budov. Při návrhu je kladen důraz na využití stavebních prvků a materiálů zohledňujících životní cyklus budovy a ekologických zdrojů energie. Naše služby zohledňují:

  • Způsob realizace - optimalizace technicko-ekonomických možností projektu
  • Budoucí způsob užívání - zohlednění komfortu a ochrany zdraví uživatel
  • Ochrana životní prostředí - volbou materiálů, spotřebou zdrojů energie a vody

Společnost vkladá do svých projektů energii a investice v dnešní době tak, aby zachovala odkaz budoucím generacím.

Vývoj společnosti:

  • 2008 - 2009 - příprava devoloperského projektu novostavby bytového domu v Chocni.
  • 2009 - 2011 - energetického hodnocení soukromích investičních projektů, školení v oblasti legislativy, úspor energie a obnovitelných zdrojů energie v ČR, Vietnamu, Turecku a balkánském poloostrově.
  • 2011 - 2016 - vyhledání a koupě nemovitostí, tvorba jejich energetického konceptu, body zadání, dohled nad zpracováním projektu a realizace výstavby stavební firmou (na základě výběrového řízení), kolaudace, předání nemovitosti klientovi, v případě zájmu klienta pokračování nad provozem stavby.

Reference

Stránky se připravují - malá obrazová ochutnávka  

Realizace - 2010-2013
Realizace - 2011-2014 Realizace - 2012-2016

Filozofie konečného produktu

 
 
Adresa sídla společnosti:
 

E-KONCEPT, s.r.o.

Husova 86, 565 01 Choceň

 
Korespondenční adresa:
 

E-KONCEPT, s.r.o.

Riegrovo náměstí 33/6, 290 01 Poděbrady

 
E-mail: info@e-koncept.cz
Mob: +420 773 74 27 00